معرفی

مرکز خدمات آزمایشگاهی" دانشگاه صنعتی شریف با هدف متمرکزسازی ارائه خدمات آزمایشگاهی در دانشگاه صنعتی شریف پایه­ گذاری شده است و زیر مجموعه معاونت ...

ادامه مطلب
اهداف

عمده فعالیت های مرکز خدمات آزمایشگاهی در جهت تسهیل در دسترسی به خدمات آزمایشگاه های پیشرفته و استفاده از توان مشاوره ای افراد متخصص در ...

ادامه مطلب
کاتالوگ

بمنظور آشنایی بیشتر با جزییات خدمات و تجهیزات آزمون های قابل ارائه در مرکز خدمات آزمایشگاهی می توانید از لینک زیر نسبت به دانلود کاتالوگ مرکز اقدام نمایید.

ادامه مطلب
گواهی ایزو 17025

این استاندارد تعیین کننده الزامات عمومی برای کیفیت و احراز صلاحیت آزمایشگاهای آزمون و کالیبراسیون می باشد. در حال حاضر 9 آزمایشگاه و جمعا 92 آزمون کلیدی ...

ادامه مطلب

10230

تعداد درخواست های ارائه شده

12800

تعداد مشتریان

12349

تعداد نمونه های دریافت شده

102

تعداد آزمایشگاه ها

489

تعداد دستگاه ها

رسانه های ما